منوی اصلی

درباره وبلاگ

به نام خداوند بخشنده ی مهربان
سلام
علم و ایمان هر کدام نقشی متفاوت در سازندگی آینده ء انسان دارند. نقش علم این است که راه ساختن را به انسان ارائه می دهد. علم انسان را توانا می کند که هرگونه " بخواهد " آینده را همان گونه بسازد.خداوند در قرآن می فرماید: «قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون ، انما یتذکر اولوا الالباب؛ بگو آیا دانایان با نادانان مساویند؟ جز این نیست که تنها خردمندان یادآور می شوند» (سوره زمر، آیه 9). نقش علم برای انسان اینقدر زیاد است که اسلام طلب آن را بر هر مسلمانی واجب دانسته است. پیامبر اکرم می فرماید:«طلب العلم فریضة علی کل مسلم؛ یعنی جستجو و تحصیل علم بر هر مسلمانی فرض و واجب است» (اصول کافی، ج 1 ص 30). این حدیث از جمله احادیث اسلامی است که شیعه و سنی هر یک به طرق و سندهای خود آن را از رسول اکرم نقل کرده اند.
دانش آموز خوبم;امیدوارم همواره دانش بیاموزی و دانشت را نیز در اختیار دیگران قرار دهی . ونیز برایت آرزومندم که روز به روز ایمانت را نسبت به خدا استوارتر سازی .
خانم حی بر

لینک روز

آرشیو مطالب

امکانات

استخاره با قرآن
استخاره با قرآن

فال حافظ

فال انبیا
فال انبیا

قرآن نوبت اول پایه دوم

شنبه 1391/10/09ساعت 11:33 بعد از ظهر

بسمه تعالی

قرآن نوبت اول پایه دوم

1- با توجه به کلمات درون پرانتز معنی لغات قرآنی را بنویسید .

( بدانید - بخورید - اجازه - فرمانروایی )

إذن (                        )   مُلک (                    ) کُلوا (                  ) إعمَلوا (                    )

2- ترجمه ی صحیح را علامت بزنید .

الف : و یتفکّرون فی خلق السّموات و الأرض . 1-  و در آفرینش آسمانها و زمین اندیشه کنید .

                                                        2- و در آفرینش آسمانها و زمین اندیشه می کنند .

ب : و الّذین فی أموالهم حقٌّ معلومٌ . 1- و کسانی که در اموالشان حق معینی قرار دادند .

                                              2- و کسانی که در اموالشان حق معلومی است .

3- ترجمه عبارات قرآنی را کامل کنید .

الف : ربّکم و ربّ ءابائکم الأوّلین . « پروردگار ............. و پروردگار ................... اولیه ی شماست . »

ب : کذلک نجزی المحسنین . « ................. ..................... نیکوکاران را . »

4- ترجمه ی صحیح را بنویسید .

الف : نِعم المولی و نِعم النّصیر . « چه یاور خوبی و چه سرپرست خوبی است . » 

ب : أنّ الله مولاکم . « که خدا سرپرست آنهاست . » 

5 - ترکیبهای قرآنی را معنا کنید .

الف : متاع الدّنیا قلیلٌ                        ب : فیضاعفه له

ج : سبّح لله                                    د : یعمل صالحاً

6- عبارات قرآنی را معنا کنید .

الف : اصحاب الجنّة هم الفائزون .

ب :  إنّما أموالکم و أولادکم فتنة .

ج : و الشّهداء عند ربّهم .

نمونه سوال عربی پایه دوم راهنمایی نوبت اول

شنبه 1391/10/09ساعت 11:12 بعد از ظهر

بسمه تعالی 

نمونه سوال عربی نوبت اول - پایه دوم راهنمایی - سال 91

1- لغات زیر را ترجمه کنید .

جائعاً (                  ) الذّئب (                  ) ملح (                        ) ظلّ (                      )

2- جملات زیر را به فارسی ترجمه کنید . 

الف : اشعل النّار حول الشّجرة .

ب : هذا الأمر نتیجة الجهد و العمل .

ج : هل نسیتَ مرّة أخری ؟

د : رأیت ظلّاً بین الأشجار .

3- ترجمه های ناقص را کامل کنید .

الف : خرج الغراب و شکر الغزالة . (( ........... خارج شد و از آهو .................. ))

ب : رجعت الأمّ و حزنت کثیراً . (( ................. بازگشت و بسیار ................ ))

4- ترجمه ی صحیح را علامت بزنید .

الف : ظهر المکر و افتضح المکار . 1-  حیله گر ظاهر شد و حیله رسوا شد .

                                         2- حیله آشکار شد و حیله گر رسوا شد .

ب : شعر العدوّ بوجودنا . 1- دشمن وجود مارا احساس کرد .

                               2- دشمن احساس خطر کرد .

5- در جای خالی ضمیر مناسب بنویسید .

الف : ................. شکروا ربّهم .                       ب : ...................... سألتنّ المعلّمة .

ج : ................... خرجت من الصّفّ .                  د : ................. جمعتم الطّعام .

6- درجای خالی فعل ماضی مناسب بنویسید .

الف : أنتما ................ الکتاب . ( قرأ )                 ب : هنّ .................... الطّعام . ( أکل )

ج : أنا ................. کلام الحقّ . ( سمع )              د : أنتِ ................. واجبکِ . ( کتب )

7- در هر ردیف کلمه ی ناهماهنگ را مشخص نمایید .

الف : هو                 هنّ                مَن                انتنّ

ب : الثّعلب              الضّیافة            الحمار            الغزالة

8- با استفاده از کلمات داخل کمانک نقطه چین ها را پر کنید .

الف : کان الجوّ ........... جدّاً . ( بارداً - فجأةً - مهمّة - سرّیّة )

ب : مریم ........................ علی عملها . ( ندم - ندمت- ندمن )

ج : سلمان فتح عینه ................... ( نادمة - مضطرباً - حسرة )

د : ....................... سعیدٌ فی الإمتحان . ( نظر - جمع - نجح )

9 - معادل عربی کلمات فارسی داده شده را بنویسید .

الف : علیٌّ و أمیرٌ ....................... ألی المدرسة . ( رفتند )

ب : هنّ ....................... فی الصّفّ . ( داخل شدند )

ج : نحن ................. دین الأسلام . ( قبول کردیم )

د : أنتم ....................... ربّکم . ( شکر کردید )

10- با استفاده از «نعم» به سؤالات زیر پاسخ دهید .

الف : هل أنتَ کتبتَ الدّرس ؟

ب : هل أنتم کسبتم الحسنات ؟

11- غلط های موجود در جملات را تصحیح نمایید .

الف : هم جلسا فی الغرفة .                 ب : هذا الطّبیبة فی البیتِ .

ج : أنتِِ ِ  سمعتَ کلام الحقّ  .                 د : هنّ سألوا  سؤالاً . 

12 - متناسب با ضمیر داده شده ، کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده را تغییر دهید .

الف : أنتما جمعنما الأموال . (هی )

ب : هو خَرَجَ مِن المدینة . ( أنتنّ )

13- با توجه به ترجمه ی آیات ، کلمه ی مناسب را انتخاب کرده و در جای خالی قرار دهید .

( شَرِبَ ، رَجَعَ - اللّیل - رسول )

الف : ............. موسی إلی قومه . « موسی به سوی قومش بازگشت . »

ب : جَعَلَ ............. سکناً . « شب را مایه ی آرامش قرار داد. »

ج : جاءکم ............... مصدّقٌ . « پیامبری راستگو بر شما آمد . »

د : فمَن ................ منه فلیس منّی . « پس هر کس از آن نوشید از من نیست . »

14- متن زیر را خوانده و پاسخ صحیح را علامت بزنید .

عندما وصلوا ألی بیت الأسد ، جاء الأسد لاستقبال الحیوانات . الحمار و الثّعلب جلسا قرب الأسد و أکلا مین الفواکه و الأطعمة . و الأسد أکل معهما أیضاً . ثمّ نَهضَ الثّعلب و قال : مرحباً بالأسد علی هذه الضّیافة فی هذا الفصل .

الف : مَن قال : مرحباً بالأسد علی هذه الضّیافة ؟ الحمار           الثّعلب                 الذّئب

ب : ماذا أکل الحمار و الثّعلب ؟ الطّعام                   الفواکه               الفواکه و الأطعمة

ج : أین وصلت الحیوانات ؟ إلی بیت الحمار                    إلی بیت الأسد                 إلی بیت النّملة

د : هل جاء الذّئب لاسقبال الحیوانات ؟ نعم              لا

نمونه سوال پیام های آسمان پایه دوم - نوبت اول

سه شنبه 1390/09/29ساعت 7:52 بعد از ظهر

بسمه تعالی

کلاس دوم :               امتحان پیام های آسمان                     نام ونام خانوادگی :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ۱ : در جای خالی کلمه مناسب قرار دهید :

    الف ) هدف از آفرینش این جهان شگفت انگیز ................  و .............. می باشد .

    ب) یکی از تفاوتهای انسان با دیگر موجودات ...............  می باشد .

    ج)  اگر کسی در ماه مبارک رمضان فراموش کند که روزه است ومبطلات روزه راانجام دهد روزه اش     صحیح.................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     ۲:  گزینه صحیح را با (ص) وگزینه غلط را با (غ) مشخص کنید :

    الف ) خداوند در خواست افراد بدکار را برای بازگشت به این جهان نمی پذیرد    ص           غ

    ب) تمام غسل های واجب ومستحب به یک صورت انجام می شوند .                ص           غ

    ج) شنا کردن درآب روزه را باطل می کند .                                                       ص           غ

    د) استفاده از زیو ر آلات وطلا برای مردان فقط هنگام نماز حرام است .             ص           غ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ۳ :   گزینه صحیح را مشخص کنید

   الف ) یکی از راه های استعانت از خداوند بزرگ ................. است .

1- نماز                     2- صبر وتقوا                           3- دعا                                    4- روزه

   ب) کدام یک  ا ز موارد ، جز ء احکام نماز نیست  ؟

1- نیت                   2- تکبیرة الاحرام                    3- خواندن نماز در مسجد          4- سلام  

   ج) انسا ن ها به کمک چه کسانی می توانند بهترین راه را برای سعادت خود انتخاب کنند ؟

1- معلم                   2- پدر ومادر                         3- دوستان                               4- پیامبران

   د) علت آزار وفشار قبر سعدبن معا ذ  چه بود ؟

1- عمل نکردن به واجبات       2- بد اخلاقی با خانواده         3- سبک شمردن نماز      4- 1و3 صحیح است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ۴ : رابطه گزینه ها را پیدا کرده وآن ها را به هم وصل کنید . 

 الف: از فواید روزه                                              ب: آسان شدن دشواریهای مرگ

        توجه به محرومان                                      مهمترین وارزشمند ترین فایده ی زیارت     

        خوش رفتاری با والدین                                                      نیکو کاران

        با سلام ودرود وارد بهشت می شوند                                 ایجاد انس   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      ۵:   به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید :

     الف ) مرگ برای چه کسا نی نا خوشایند است ؟

                                                                                                                                       

      ب)  کسی که کف پاهایش خیس است ، آ یا می تواند روی فرش نجس نماز بخواند ؟ نمازش چه حکمی دارد ؟

 

      ج ) دو مورد از آداب زیارت را بیا ن کنید ؟ 

 

      د) خداوند حکیم چه کسانی را از چهار پایان گمراه تر معرفی می کند  ؟

                                                          

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      ۶: به سوالات زیر پاسخ کامل دهید :

      الف ) چهار مورد از مبطلات روزه را نام ببرید ؟

 

      ب) توضیح دهید راهنمایی های پیامبران چگونه باعث خوشبختی انسان در دنیا وآخرت می شود ؟

نمونه سوال دینی پایه دوم - نوبت دوم

سه شنبه 1390/02/13ساعت 10:48 بعد از ظهر

۱- جمله ی صحیح یا غلط را مشخص کنید.

الف: سوره ی علق آخرین سوره ای است که بر پیامبر نازل شد .                           ص        غ

ب: خمس را باید به فقیه عادل و آگاه که که رهبری جامعه را بر عهده دارد بپردازیم     ص        غ

۲- گزینه ی صحیح را مشخص کنید.

الف: کدام سوره ی قرآن با «بسم الله الرحمن الرحیم» شروع نمی شود .

۱)نباء                                 ۲)ناس                                    ۳)توبه                                    ۴)علق

ب: در آیه ی «یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار» به کدام یک از اصول دین اشاره شده است؟

۱)توحید                            ۲)معاد                                     ۳)امامت                                ۴)نبوت

پ: نجاست هر چیزی از چه راهی ثابت می شود؟

۱)یقین                        ۲)شک                             ۳)احتمال                        ۴) رنگ و بو     

ت: مهم ترین برنامه ی پیامبران دعوت به چیست؟

۱) دعوت مردم به خدای یگانه                                                              ۲) دعوت ایمان به خدا  

۳) دعوت به وعده های راستین خدا درباره ی جهان آخرت                         ۴)  هر سه مورد

ث: مهم ترین رکن حکومت اسلامی چیست ؟

۱) توحید                       ۲) امامت                             ۳) عدل                               ۴)قیامت   

 ۳- جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید .

الف) امیرالمومنین علی (ع) ایمان و ........ و ......... رابه عنوان توشه سفر آخرت معرفی می کند . 

ب) محاصره ی اقتصادی پیامبر (ص) .......... سال طول کشید . 

ج) دشمنان مشترک مسلمانان ................ و استکبار جهانی می باشند . 

 ۴- به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید . 

الف) سعادت و شقاوت اخروی انسان از چه مایه می گیرد ؟ 

ب) مشورت یعنی چه ؟

ج) مطهرات یعنی چه ؟

د) نماز جمعه چند رکعت دارد ؟

۵- به سوالات زیر پاسخ کامل دهید .

۱- دو اصل مهمی که موجب پیروزی و گسترش اسلام شد کدامند ؟

۲- در آیه ۱۲۸ سوره ی توبه خداوند متعال پیامبر ا با چهار ویژگی توصیف فرموده است.این ویژگی ها کدامند؟

۳- پیامبر اسلام درباره ی مسئولیت هر مسلمان نسبت به سایر مسلمانان چه فرموده است ؟

۴- چرا امام زمان (عج) از نظرها غایب است ؟

۵- مستطیع یعنی چه ؟

۶- چرا قرآن کریم مسلمانان را امت واحده می داند ؟

۷- سه نمونه از کارهایی که پیامبر (ص) در سمت رهبری انجام می دادند را بیان کنید .

۸- رهبر امت در آمد خمس را در چه راه هایی مصرف می کند؟

۱۰- نجاست یک چیز چگونه ثابت می شود ؟ (۳مورد)

 

دختر گلم برایت آرزوی سربلندی

و پیروزی را در امتحانات پایانی از خداوند متعال خواهانم

   niniweblog.com

نمونه سوال عربی پایه دوم - نوبت دوم

جمعه 1390/01/19ساعت 9:24 بعد از ظهر

به نام ایزد یکتا

۱- فقط کلمات مشخص شده را ترجمه نمایید .

الف : طوبی لکِ یا مریم ُ . .................              ج : هل لها صدیقاتٌ . ..................

ب : جعلَ یوسفُ فی البئرِ . ...............                د : السّیّد الجلیلیّ موظّفٌ . ..................

۲- ترجمه ی ناقص را کامل نمایید .

الف : انا قلقٌ ، فی الصّحراء ذئابٌ . من ................. ، در بیابان .................... هستند .

ب : انّ سمکتی حزینهٌ . ................ ماهی من ...................... است .

۳- مناسبترین ترجمه را علامت بزنید .

* هل تطلبن المساعده ؟ الف : آیا کمک خواستند ؟

                                  ب : آیا کمک می خواهید ؟

                                 ج : آیا طلب کمک کردید ؟

۴- جملات عربی را به فارسی و  فارسی را به عربی ترجمه نمایید .

الف : یشرَبُ الرّجلُ مِن ماء الکأسِ . .....................................................

ب : انتما تجعلانِ الطّفلَ فی السّلّهِ . ...................................................

ج : هل تخرُجین مِن المعبدِ عادهً ؟ .....................................................

د : کی به خانه برمی گردی ؟ ...........................................................

۵ - فعل ماضی مناسب بنویسید .

الف : الطّالباتُ .................... الغرفهَ . ( دَخَلَ )

ب : اَنا ......................... اِلی مِنطقهِ العدوِّ . ( وَصَلَ )

۶ - کلمه ی مناسب را انتخاب کرده و در جای خالی بنویسید .

الف : انتنّ ..................... الی ثمراتِ الاشجارِ . ( تنظُرونَ ، تنظُرنَ ، ینظُرنَ )

ب : سعیدٌ و حمیدٌ .................. الی المسجدِ ( ذَهَبَتا ، ذَهَبوا ، ذَهَبا )

ج : .................... نعمَلُ فی المزرعهِ . ( اَنا ، هُنّ ، نحن )

د : التّلامیذُ .................... المعلّمَ المُخلصَ . ( شَکَروا ، تشکُرانِ ، یشکُرُ )

۷ - فعل مضارع مناسب بنویسید .

الف : انتم ............... للصّلاه فی اوّل الوقتِ . ( نَهَضَ  َ )

ب : الطّالبانِ .................... علی الکرسیّ . ( جَلَسَ  ِ )

۸- غلط های مشخص شده را تصحیح نمایید .

الف : انتَ تنصُرین الامّهَ بالاجتهادِ فی التّعلّمِ . .......................

ب : انتما کتبتا الدّرسَ فی البیتِ . .........................

۹- در جای خالی ضمیر مناسب بنویسید .

الف: ................. یسمعونَ کلامَ الحقِّ .               ب : .................. حَفِظا القرآنَ .

ج: ............... جَلَستما علی الکرسیِّ .              د: ................. یفتَحُ بابَ الغرفهِ .

۱۰- معادل عربی کلمات درون کمانک را بنویسید .

الف: نحن .................. الصّفّ . ( داخل شدیم )

ب: التّلمیذهُ ........................ کثیرهً . ( خوشحال می شود )

۱۱- فعل ماضی را به مضارع و مضارع را به ماضی تبدیل کنید .

الف: متی شکرتُما الرّبَّ ؟ ......................          ب: هاتانِ المرأتانِ تنظُرانِ اِلی السّماءِ . ..............  

۱۲- جملات را با توجه به ضمیر درون پرانتز باز نویسی کنید .

الف : انتَ وجدتَ الاموالَ . ( هم ) ................................................

ب : هو یجعلُ الطّفل فی السّلّهِ .( انتنّ )

۱۳- هم خانواده ی کلمات را از آیات شریفه پیدا کرده و زیر آنها خط بکشید .

الف : لا نضیع اجرَ المصلحین . " اِصلاح "                          ب : فقد جاءکم بشیرٌ و نذیرٌ . " انذارٌ "

۱۴- متن زیر را بخوانید و به سوالات آن پاسخ دهید .

" نجحت فاطمة فی الامتحان و منحها والدها هدیّة ، سمکةً صغیرةً حمراءً . تجلسُ فاطمةُ قُربَ وِعاءٍ زجاجیٍّ و تسألُ نفسها : این اُمُّ هذه السّمکةَ ؟ تأخُذُ فاطمةُ الوعاءَ و تذهبُ اِلی النّهرِ و نترُکُ السّمکةَ فی النّهرِ . فتسبَحُ السّمکة فی الماءِ بسرعةٍ و تفرحُ بحرّیّتها و ترجِع عند أخواتها .

 

الف : مَن تفرَحُ بحرّیّتها ؟  فاطمة              الوالِد              السّمکة

ب: اَینَ تترُکُ فاطمةُ السّمکةَ ؟    فی النّهرِ          فی الوعاءِ الزّجاجیّ           فی البحرِ

ج: هل منحتها والدتها هدیّةً ؟   لا          نعم

د: ماذا تسألُ فاطمةُ مِن نفسها ؟  اَینَ السّمکة ؟      اَینَ النّهر ؟           اَینَ اُمُّهذه السّمکة ؟  

۱۵- به عربی پاسخ دهید .

الف : هل تصبِرونَ علی المصائبِ ؟ ( نعم )

ب : هل انتنّ ترجِعنَ اِلی البیتِ ؟ ( نعم )

ج : ماذا تأکُلینَ ؟ ................ ..................... الخُبزَ .   

۱۶- مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید.

الف: ......... رَجَعْتَ من السّفر؟ -امسِ                   متی                 اَیْنَ                 کیفَ

ب: الجوِّ باردٌ فی .......... .                                 الربیع                الخریف             الشتا

ج: کدام گزینه جمع مونث غایب «فعل ماضی» است؟

۱) یَنْصُرنَ                             ۲) أمَرتُنّ                               ۳) دَخَلْنَ                            ۴) فَرِحتُنّ

د: «ما می رویم» ترجمه ی کدام جمله است؟

۱) نحن ذَهَبْنا                      ۲) انا أذْهَبُ                      ۳)هنّ یَذهَبْنَ                     ۴) نحن نَذْهَبُ

niniweblog.com

نمونه سؤال عربی پایه ی دوم راهنمایی

شنبه 1389/11/23ساعت 9:45 بعد از ظهر

*بسمه تعالی*

نمونه سوال عربی دوم راهنمایی - درس ۷و۸

۱- فقط واژه های مشخص شده را ترجمه کنید .

الف) تسبح بسرعة   ..........                                                ب) یجلس قرب السمکة   .......... 

ج) عرف صاحب الحدیقة السر   ..........                                   د) فی احد الایام   .......... 

۲- جملات زیر را به فارسی ترجمه کنید .

الف) هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم   ....................

ب) تلعب فی وعاء سمکة حمراء   ....................

ج) لبست الحدیقة اللباس الاخضر   ....................

د) البنات الصغیرات یلعبن فی المدرسة   ....................

۳- گزینه صحیح را انتخاب کنید .

الف) هذه الطالبة ............... . ( سجد - یسجد - تسجد )

ب) المعلمة ............... اختی جائزة . ( منح - منحتْ - یمنح )

ج) هل هو ............... بحبسه ؟ ( تفرح - یفرح - فرحتْ )

۴- جملات را به عربی ترجمه کنید .

الف) علی روزی را به یاد آورد ..........

ب) او درختی کاشت .......... ( مونث )

۵- افعال زیر را با توجه به صیغه و نوع فعل ترجمه کنید .

الف) نجح ....................                                                   ب) حبسوا .....................

ج) لعبتْ ....................                                                     د) تفرح ....................

ه) یسال ....................                                                     و) ترجع ....................

۶- در عبارت های زیر فعل ماضی را به مضارع تبدیل کنید .

الف) هل هو کتب الدرس ؟ (ضمه)

ب) جهد النبی (ص) لهدایة الناس . (فتحه)

ج) هی شکرتْ ربها .

د) زرع الانسان اعماله فی الدنیا .

۷- در جای خالی ضمیر منفصل مناسب بنویسید .

الف) ......... یحصد  .             ب) .......... یاخذ .                                               

 ج) .......... تذهبان عند الازهار .                د) ........... یامران بالمعروف .

۸- غلط موجود در جمله ها را تصحیح کنید .

الف) الفارة یجلس علی جانب . ..........                                     ب) هو تحمل الکتاب . ..........

۹- با توجه به صیغه های داده شده فعل مضارع مناسب بنویسید .

الف) جمع مذکر غایب از (لبس «فتحه»)               ب) مثنای مونث غایب از (غرس«کسره»)

ج) جمع مونث غایب از ( عرف«کسره»)                 د) مفرد مونث غایب از (خشع«فتحه»)

۱۰- جملات زیر را با ضمایر منفصل داخل کمانک بازنویسی کنید .

الف) هما تکتبان الدرس . (هم) ........................................ .

ب) هما یجلسان تحت الشجرة . (هن) ............................... .

۱۱- فعل های ماضی را به مضارع و مضارع را به ماضی تبدیل کنید .

الف) دخلوا (ضمه)   ...........   ب) تشکران   ............   ج) ینظران   ...............    د) یلعب   ...............

۱۲- معادل عربی افعال زیر را بنویسید .

الف) نگاه می کنند ( جمع مونث )   ..............                ب) می نوشند ( مثنای مذکر )   ..............

۱۳ - پاسخ پرسش های زیر را با استفاده از ضمیر و فعل مناسب کامل کنید .

الف) این یجلسون ؟ ............. ............. علی الکرسی .

ب) کیف یرجعان من المدرسة ؟ ............. ............. باالسیارة .

 


 

نمونه سوال دینی پایه دوم

شنبه 1389/10/18ساعت 11:4 بعد از ظهر

جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید .

الف – سعادت وشقاوت اخروی انسان از ..........................    او مایه می گیرد 

ب- ..................................   نخستین بانوی رشید اسلام  بود که در راه اسلام شهید شد .

ج- بالاترین وزیباترین حالات یک انسان  هنگامی است که ....................................

د- حضرت علی (ع) .................  و ................  و ...............   را به عنوان توشه سفر آخرت معرفی کرده است

و: بزرگترین عامل بدبختی وسیه روزی مردم .................. و ...................  

ه: بزرگترین سوره ی قرآن ........................ نام دارد .  

ح: یکی از نشانه های جامعه ی اسلامی ..................... است .

خ: نتیجه ی مشورت با افراد نالایق ................. و ..................... است .

ج: پیشوایان بزرگ ما به ورزش هایی مانند ................. و ..................... می پرداختند .

- صحیح ترین جواب جملات زیررا با علامت ضربدر مشخص کنید .

الف – نخستین سوره  ای که بر پیامبر نازل شد ونام فرشته ای که این سوره را بر پیامبر خواند

   1- کوثر – جبرئیل     2- بقره – جبرئیل      ۳- علق -جبرئیل          ۴  - توبه – میکائیل

ب- قرآن مجید در طول چند سال بر پیامبر نازل شد و دارای چند سوره است .

1- در طول 32 سال و دارای 114 سوره                    2- در طول 23 سال و دارای 114 سوره

3- در طول 12 سال و دارای 110 سوره                    4- در طول 10 سال و دارای 120 سوره

 ج: کدام یک از سوره های قرآن بسم الله ندارد .

۱- الرّحمن        ۲- توبه        ۳- توحید         ۴- نمل

د: قرآن دارای چند سوره می باشد .

۱- ۱۱۵ سوره              ۲- ۱۱۴ سوره             ۳- ۱۲۴ سوره              ۴- ۱۱۳ سوره

و: عمار در آن جنگ به شهادت رسید .

۱- خندق                 ۲- بدر               ۳- صفین               ۴- احد

ه: محاصره ی اقتصادی پیامبر چند سال طول کشید و در چه سالی شکسته شد .

۱- دو سال - سال دهم بعثت    ۲- سه سال - سال دهم بعثت    ۳ - سه سال - سال دهم هجری    ۴- دو سال - سال دهم هجری

  

موارد زیررا تعریف کنید  ( 1 نمره )

الف – دین :

ب- مشورت :

سوالات تشریحی :

۱- قیامت با چه ویژگی هایی تصویر شده است ؟

 ۲- در آیه 128 سوره توبه خدای متعال پیامبر گرامی اسلام را با چهار ویژگی توصیف فرموده این ویژگی ها کدامند ؟

 ۳- سه مورد از وظایفی را که خدای مهربان وآگاه وتوانا در برابر نعمت های بی شماری که به ما داده  را نام ببرید ؟

۴- بنا به عقیده ی پیامبران عامل بدبختی و سیه روزی انسان چیست ؟

۵- زیباترین و بالاترین حالات انسان چه زمانی است ؟

۶- مهمترین برنامه ی پیامبران دعوت به چیست ؟

۷- اصحاب یمین به چه کسانی می گویند ؟

۸- براساس رهنمود امام صادق (ع) باید با چه کسانی مشورت کرد ؟

۹- هدف والای آفرینش انسان و جهان چیست ؟

۱۰- به چه سوره ای مکی و به چه سوره ای مدنی می گویند ؟

۱۱- فوت حضرت ابوطالب و حضرت خدیجه بر تبلیغ دین اسلام چه تاثیری گذاشت ؟

۱۲- نتیجه ی مشورت با افراد صالح و آگاه چیست ؟

۱۳- بنا به سخن پیامبر چه کسانی از یک تیر ثواب می برند و لایق بهشت می شوند ؟

۱۴- وظیفه ی ما در مورد مهیا شدن برای مقابله با دشمنان اسلام چیست ؟ ( با توجه به سخنان امام خمینی علیه الرّحمة )

flowers


fall89

خانم دادجو

fall89

http://fall89.blogfa.com

قرآن و عربی

قرآن و عربی - نمونه سوالات پایه دوم

قرآن و عربی

به نام خداوند بخشنده ی مهربان
سلام
علم و ایمان هر کدام نقشی متفاوت در سازندگی آینده ء انسان دارند. نقش علم این است که راه ساختن را به انسان ارائه می دهد. علم انسان را توانا می کند که هرگونه " بخواهد " آینده را همان گونه بسازد.خداوند در قرآن می فرماید: «قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون ، انما یتذکر اولوا الالباب؛ بگو آیا دانایان با نادانان مساویند؟ جز این نیست که تنها خردمندان یادآور می شوند» (سوره زمر، آیه 9). نقش علم برای انسان اینقدر زیاد است که اسلام طلب آن را بر هر مسلمانی واجب دانسته است. پیامبر اکرم می فرماید:«طلب العلم فریضة علی کل مسلم؛ یعنی جستجو و تحصیل علم بر هر مسلمانی فرض و واجب است» (اصول کافی، ج 1 ص 30). این حدیث از جمله احادیث اسلامی است که شیعه و سنی هر یک به طرق و سندهای خود آن را از رسول اکرم نقل کرده اند.
دانش آموز خوبم;امیدوارم همواره دانش بیاموزی و دانشت را نیز در اختیار دیگران قرار دهی . ونیز برایت آرزومندم که روز به روز ایمانت را نسبت به خدا استوارتر سازی .
خانم حی بر مطالب آموزشی و تربیتی

قرآن و عربی

قالب پرشین بلاگ

قالب پرشين بلاگ

قالب وبلاگ

Free Template Blog